The group is 100% made up of volunteers and intrigued parties, and has expanded into a great deal of linked projects for saving online and electronic history. Background is affected by many conflicts more than the future of a Local community, team, spot or...Dette fileænomen er kendt som 'svingdøren'. På grundlag af alt dette er det let at se, h… Read More


Lobbyvirksomhed forekommer, når enkeltpersoner eller organisationer forsøger at få direkte eller indirekte indflydelse på planlægning og gennemførelse. Det kan omfatte en række aktiviteter som: at være i kontakt med embedsfolk eller politikere; fremstillingen af orientering eller andet materiale; at organisere situations - og mange andre ak… Read More